יום חמישי, 25 במרץ 2010

מכבש הידראולי- מיכל אלבז ואור ברוכים

בעבודה זו נחקר על מכבש הידראולי: על המבנה, על הכוחות והחוקים, ועל השימוש במכבש הידראולי
לקריאת העבודה לחץ כאן
תודה

דמיה ראשונה: http://www.edumedia-sciences.com/en/a260-hydraulic-lift
רואים מכונית השוקלת פי 5 מהמשקולת, שטח הבוכנות שונה: הבוכנה של המכונית גדולה מהבוכנה של המשקולת, כאשר מפעילים כוח גדול יחסית על הבוכנה הקטנה הבוכנה הגדולה עולה מעט, לכן נאמר שיש רווח בכוח והפסד במרחק, אך חשוב לציין כי הנפח נשמר.
*מידי פעם צריך לרענן את הדף.

באתר זה מוצגות שתי הדמיות.
הראשונה: כאשר נפח הגופים זהה, ניתן לראות כי כאשר מפעילים כוח על הבוכנה השמאלית הבוכנה הימנית עולה בדיוק לאותו הגובה.
השנייה: כאשר נפח הגופים שונה, ניתן לראות כי כאשר אני מפעילה כוח גדול יחסית על הבוכנה בעלת השטח הקטן ויתר הבוכנה הגדולה עולה מעט יחסית ולכן נאמר שיש הפסד בכוח אך רווח במרחק, ולהפך כאשר אני לוחצת על הבוכנה הגדולה בכוח קטן יחסית הבוכנה הקטנה עולה יחסית הרבה לכן נאמר שיש רווח במרחק והפסד בכוח.

תגובה 1: